GATA4-Luc Reporter Plasmid GATA4-Luc荧光素酶报告基因质粒-载体及构建-试剂-生物在线
GATA4-Luc Reporter Plasmid GATA4-Luc荧光素酶报告基因质粒

GATA4-Luc Reporter Plasmid GATA4-Luc荧光素酶报告基因质粒

商家询价

产品名称: GATA4-Luc Reporter Plasmid GATA4-Luc荧光素酶报告基因质粒

英文名称: GATA4-Luc Reporter Plasmid GATA4-Luc荧光素酶报告基因质粒

产品编号: 11598ES03

产品价格: 3365.00

产品产地: Yeasen

品牌商标: Yeasen

更新时间: 2024-02-01T14:36:22

使用范围: null

规格 价格
1 μg 3365.0
翌圣生物科技(上海)股份有限公司
  • 联系人 : 李自转
  • 地址 : 上海市浦东新区天雄路166弄一号楼三层南单元
  • 邮编 : 200030
  • 所在区域 : 上海
  • 电话 : 139****5640
  • 传真 : 021-34615995-188
  • 邮箱 : lizizhuan@yeasen.com

产品简介

 

GATA4-Luc Reporter Plasmid(GATA4-Luc荧光素酶报告基因质粒)是翌圣生物自主研发的用于检测 GATA4转录活性水平为目的的报告基因质粒。GATA4报告基因主要是检测细胞 GATA4信号通路中 GATA4的转录活性、药物研究以及基因过表达和 RNAi的表型分析等。

GATA4-Luc Reporter是翌圣生物改造后的哺乳动物真核表达载,在其多克隆位点插入了多个 GATA4结合位点,可以高灵敏度地检测 GATA4的激活水平。同时,对载体中预测出的其它转录因子以外的结合位点进行了适当的突变,增加了质粒的转录因子结合特异性。由于质粒体积减小,使得 GATA4报告基因质粒更易于转染。

 

产品信息

 

货号

11598ES03

规格

1 μg

目录价

3365

产品名称

GATA4-Luc Reporter Plasmid GATA4-Luc荧光素酶报告基因质粒

质粒图谱

 

质粒原件信息

GATA4

32-121

minP

150-181

Kozak

208-213

luciferase

214-1866

SV40 poly(A) signal

1910-2031

SV40 promoter

2225-2582

NeoR

2613-3407

poly(A) signal

3432-3480

ori

3807-4395

AmpR

4595-5455

poly(A) signal

5560-5608

pause site

5622-5713

GATA4 response element序列信息:

GCCTAAGCCAAGTGATAAGCAGCCAGACAAGCCTAAGCCAAGTGATAAGCAGCCAGACAAGCCTAAGCCAAGTGATAAGCAGCCAGACAA

GATA4-Luc质粒测序引物:

5’-TAGCAAAATAGGCTGTCCC-3’

 

储存条件

 

-20 ºC 保存。保质期1 年。。

 

使用说明

 

收到产品后请尽快安排转化扩增。

GATA4-Luc Reporter可以采用常规转染方法转染哺乳动物细胞。用荧光素酶检测试剂盒或双荧光素酶检测试剂盒进行检测。GATA4的激活剂,可作为 GATA4报告基因的阳性对照。

 

注意事项

 

1)本质粒未经翌圣生物允许不得用于任何商业用途,也不得移交给订货人实验室以外的任何人或单位。

2)为了您的健康,实验操作时请穿实验服和戴一次性手套。

3)本产品仅作科研用途!

Ver.CN20240110